Ocena brak

Przemysł spożywczy

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Przemysł spożywczy odgrywa dużą rolę w gospodarce polski. Dostarcza on ponad 21% towarów sprzedanych na rynku krajowym – najwięcej ze wszystkich gałęzi przemysłowych. Stwarza wiele miejsc pracy. Produkuje na eksport.

Przemysł ten cechuje istnienie dużej liczby małych zakładów, rozproszonych po całej Polsce. Wiąże się to ze specyfiką bazy surowcowej, a także popytem lokalnym. Niektóre płody rolne powinny być przetwarzane w zakładach leżących w pobliżu bazy surowcowej.

Przemysł spożywczy można podzielić na wiele branż;

1. Branże ściśle związane z bazą surowcową;

- cukrownictwo

- przetwórstwo rybne

- przetwórstwo ziemniaczane

- przetwórstwo owocowo-warzywne

- przemysł tytoniowy

2. Branże powiązane z bazą surowcową oraz rynkiem zbytu;

- przemysł mleczarski

- przemysł mięsny

- przemysł olejarski

- przemysł spirytusowy

3. Grupa branż o lokalizacji związanej z rynkiem zbytu;

- przemysł cukierniczy

- przemysł piwowarski

Podobne prace

Do góry