Ocena brak

Przemysł paliwowo – energetyczny

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Przemysł paliwowo energetyczny stanowi podstawę wszelkiej działalności produkcyjnej, jest głównym miernikiem poziomu gospodarczego kraju.

Polska jest ważnym producentem surowców energetycznych, jednak musi importować ropę naftową i gaz ziemny.

Podstawowym źródłem energii pierwotnej w Polsce są paliwa stałe; węgiel kamienny i brunatny.

Około 97% energii wytwarza się w Polsce przez spalanie węgla ; kamiennego 65% i brunatnego 32%. Pozostała energia czerpana jest z tzw. czystych źródeł : energia wodna 2,6%, wiatrowa, geotermalna.

Głównym bogactwem surowcowym polski jest węgiel kamienny. Przy zachowaniu obecnego poziomu wydobycia, wystarczy go na około 300 lat. Udział polski w światowym wydobyciu węgla kamiennego wynosi około 7%. Węgiel kamienny jest naszym surowcem strategicznym, bo aż w 65% pokrywa zapotrzebowanie energetyczne kraju.

Węgiel kamienny występuje;

 • Górnosląskie Zagłębie Węglowy

 • Rybnicki Okręg Węglowy

 • Lubelskie Zagłębie Węglowy

Coraz większe znaczenie nabiera eksploatacja węgla brunatnego.

Obszary wydobycia to;

 • zagłębie Konińskie

 • zagłębie Turoszowskie

 • zagłębie Bełchatowskie

węgiel brunatny wydobywa się metodą odkrywkową. Ze wzg. na straty ponoszone w czasie transportu surowiec ten wykorzystuje się w zasadzie na miejscu, w miejscowych elektrowniach.

Najbardziej ekonomicznym surowcem energetycznym jest ropa naftowa. Obszary wydobycia;

W Polsce wydobywa się ropy niewiele, zaledwie 0,4% zapotrzebowania krajowego.

W związku z tym konieczny jest import tego surowca , głównie z byłego ZSRR i krajów bliskiego Wschodu.

Gaz ziemnyPolska wydobywa własny gaz ziemny i pokrywa nim częściowo swoje zapotrzebowanie 27% krajowego zapotrzebowania, resztę sprowadzamy z Rosji.

Występowanie gazu;

Wykorzystanie spadku wód w ogólnym bilansie energetycznym wynosi około 2,5%.

Ogromnie rzadko wykorzystywana jest energia wiatru i promieniowania słonecznego.

W Pyrzycach w 1996 zbudowano ciepłownię pobierającą do celów grzewczych wody geotermalne. Wody te znajdują się na głębokościach 1600 m, są bogate w składniki mineralne.

Przemysł energetyczny to produkcja, przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej. Podstawowy surowiec dla tego przemysłu stanowi węgiel kamienny i brunatny. W 1995 Polska wytwarzała 136 terawatogodzin energii elektrycznej.

Największe polskie elektrownie cieplne;

 • baza surowcowa – węgiel kamienny

 1. Łaziska Górne a. Połaniec

 2. Jaworzno pracujące w b. Kozienice pracujące

 3. Rybnik pobliżu c. Ostrołęka z dala od

 4. Trzebina złóż węgla d. Stalowa wola złóż węgla

 • baza surowcowa – węgiel brunatny

 1. Bełchatów – 21% wytwarzanej energii

 2. Konin, Turek, Turów

 3. Siekierki

Największe hydroelektrownie;

 1. Żarnowiec

 2. Solina na Sanie

 3. Włocławek na Wiśle

Hydroelektrownie wykorzystywane są przede wszystkim w okresie największego zapotrzebowania na energię elektryczną, w godzinach tzw. szczytu.

Do góry