Ocena brak

Przemysł mineralny

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Branże przemysłu mineralnego:

  • przemysł materiałów budowlanych ( cementowy, wapienno-gipsowy )

  • szklarski

  • ceramiki szlachetnej

Przemysł cementowy; jest bardzo materiałochłonny i energochłonny koncentruje się głównie w ośrodkach wydobycia wapieni i margieli. Okręgi tego przemysłu to;

-opolski, chełmski, kielecki, radomski.

Przemysł wapienno- gipsowy ; zakłady zlokalizowane są przy złożach surowców, głównie w 4 okręgach: kieleckim( produkcja gipsu ),opolskim, sudeckim.

Przemysł szklarski ; o lokalizacji tego przemysłu decyduje miejsce występowania piasków szklarskich. Ważnym rejonem rozwoju tej branży jest Dolny Śląsk( szkło artystyczne, kryształy).Pozostałe rejony to; Wołomin, Krosno, Białystok, Sandomierz.

Przemysł ceramiki szlachetnej ; związany jest z baza surowcową, należy wymienić- Chodzież, Włocławek, ( porcelana i zastawy stołowe ) Opoczno ( płytki ceramiczne)

Podobne prace

Do góry