Ocena brak

Przemysł energetyczny

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Światowa energetyka opiera się na wykorzystywaniu paliw mineralnych – węgla, ropy i gazu ziemnego. Duża część surowców energetycznych zużywana jest do produkcji energii elektrycznej. Elektrownie zlokalizowane są przede wszystkim w miejscach dużego zapotrzebowania na energię.

W większości krajów dominuje produkcja w elektrowniach cieplnych. Są to elektrownie spalające węgiel kamienny i brunatny, pochodne ropy naftowej. Wytwarzają one 63,2 % energii elektrycznej na świecie.

Elektrownie opalane węglem przeważają np. Polska, RPA, Rosja, Chiny, Indie

Elektrownie opalane pochodnymi ropy oraz gazem ziemnym np. USA, Japonia, Holandia

Elektrownie wodne; wytwarzają 19% energii ;

Tego typu elektrownie powstały w – bogatych państwach Europy, Ameryki północnej oraz w Japonii a także Rosji, Brazylii.

Elektrownie atomowe ; powstaje w nich 17,4% energii. Występują one we Francji, Belgii, Szwecji, Węgry.

Podobne prace

Do góry