Ocena brak

Przemoc wobec dzieci - Koncepcja społeczno - sytuacyjna

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Przyczyny przemocy:

Zaburzenie wzajemnych interakcji między rodzicem a dzieckiem, objawiające sę hyż w chwili przyjścia dziecka na świat

Niewłaściwa percepcja członków rodziny

Niechęć, negatywne emocje, odrzucenie → niemożność zbudowania prawidłowych relacji

Izolacja społeczna, brak „cenzora”

Rola sytuacji stresowej

Proponowane działania:

Nauka właściwej percepcji partnera interakcji, rozumienia jego stanów psychicznych, potrzeb, dążeń, możliwości

techniki behawioralne → zmiana manifestowanych zachowań wobec członków rodziny

Nauka kontroli własnych napiec, szczególnie gniewu

Dążenie do przeciwdziałania izolacji społecznej

Teoria a wyniki badań:

Eksperyment Graya, Cuttera, Deana i Kempe'a:

wprowadzenie do rodziny osoby trzeciej (przełamanie izolacji społecznej) – opiekuna, którego zadaniem było ułatwienie rozwiązywania pproblemów (a więc sytuacji stresogennych), jego celem było także dażenie do rozwijania i pogłębiania wzajemnych relacji w rodzinie

100 rodzin = 50 z opiekunem (grupa eksperymentalna) + 50 ze standardowa opieka społeczną (grupa kontrolna)

Eksperyment trwał 2 lata

Wyniki: niższy wskaźnik przemocy wobec dzieci w rodzinach z opiekunem!

Podobne prace

Do góry