Ocena brak

Przemiany XIX i XX w.

Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011

1. Kolonie - zamorskie posiadłości danego państwa .

2. Korzyści z posiadania kolonii:

a. rynek zbytu dla towarów niższej jakości

b. eksploatacja bogactw

c. nabywanie taniej siły roboczej

d. tworzenie baz wojskowych

e. przywożenie produktów spożywczych ( kawa , herbata, owoce południowe itd. )

3. Do I p. XIX w Hiszpania była krajem posiadającym największą ilość kolonii . Zaliczały się do nich : portugalska Brazylia, Ameryka Południowa , część Ameryki Północnej .

4. Zmiana lidera wśród posiadaczy kolonii :

a. dostanie się Hiszpanii pod władzę Francji

b. powołanie miejscowych rządów

c. przegrana walka Hiszpanii o przywrócenie panowania nad koloniami

5. Nowym liderem wśród posiadaczy kolonii stała się Anglia , która posiadała:

a. dużą część Azji

b. dużą część Afryki

c. Kanada

d. Australia i Nowa Zelandia

6. Kolonie w Afryce początkowo obejmowały państwa leżące na wybrzeżu , lecz w późniejszych czasach zaczęto kolonizować inne tereny

7. Afryka była ubogim kontynentem , stanowiła doskonały rynek zbytu dla towarów najgorszej jakości.

8. Indie stały się kolonią brytyjską .Były najcenniejszą posiadłością kolonialną .Nazywano je Perłą Korony Brytyjskiej .

9. Francja opanowała Indochiny.

10. Chiny nie stały się kolonią , jednak popadły w zależność

11. Okres rozkwitu kolonialnego był okresem , w którym w Japonii rozpoczął się okres izolacji od świata.Do kraju nie wpuszczano cudzoziemców, a Japończykom zabroniono opuszczać kraju.

ROZWÓJ PRZEMYSŁOWY

12. Rewolucja przemysłowa- zmiana sposobu produkcji polegająca na przejściu od manufaktury do przemysłu zmechanizowanego

13. Konsekwencje rewolucji przemysłowej:

a. przyspieszenie produkcji oraz zwiększenie wydajności

b. towary stały się popularne i tanie

c. manufaktury przekształcają się w fabryki ( nowoczesne zakłady przemysłowe)

14. Wynalazki i osiągnięcia

a. wyparcie energii pary wodnej energią elektryczną (en el była o wiele wygodniejsza , można przesyłać ją na dalekie odległości co umożliwiło mechanizację )

b. telefon (Graham Bell)

c. radio ( Wilhelm Marconi, Aleksander Popow)

d. fonograf ( jedno z pierwszych urządzeń do mechanicznego zapisywania i odtwarzania dźwięku ) Edison

e. rozwój środków transportu - lokomotywa , pierwsza linia kolejowa

f. statek parowy

g. otwarcie Kanału Sueskiego ( kanał łączący Morze Śródziemne z Czerwonym - skraca drogę morską z Europy do Azji i Australii)

h. zastosowanie ropy naftowej w silniku benzynowym ( Gottlieb Daimler )

i. silnik Diesla

15. Uwłaszczenie - nadanie chłopu ziemi na własność .

16. Rewolucja rolnictwa poszła wraz z rewolucją przemysłową .(Wieś stanowiła doskonały rynek zbytu)

a. nowoczesne maszyny rolnicze

b. stosowanie nawozów sztucznych

c. zastosowanie melioracji ( podnoszenie żyzności gleby)

d. zastosowanie płodozmianu

17. Ze względu na mechanizację rolnictwa zmniejszyło się zapotrzebowanie na robotników na wsi .

SPOŁECZEŃSTWO

18. Rozwój przemysłu przyczynił się do wzrostu liczebności i umocnienia pozycji burżuazji. Powstał podział wśród społeczeństwa:

a. burżuazja ( właściciela przedsiębiorstw przemysłowych , handlowych i banków )

b. drobnomieszczaństwo (właściciela małych przedsiębiorstw i sklepów)

c. robotnicy ( proletariat)

19. Ziemiaństwo - właściciele dóbr ziemskich , głównie szlachta

20. Przemiany w rolnictwie spowodowały różnice w zamożności ludności wiejskiej

a. Bogaci chłopi- posiadający ziemię

b. Średniozamożni

c. Bezrolni (robotnicy zatrudniani w majątkach ziemiańskich lub u bogatych chłopów)

21. Położenie robotników po przemianach w strukturze społecznej:

a. wyzyskiwanie

b. brak jakichkolwiek praw

c. długość dnia pracy ustalał dowolnie właściciel zakładu

d. brak ubezpieczeń na wypadek choroby , kalectwa lub bezrobocia

e. niskie płace

22. Karol Marks i Fryderyk Engels formułują nową teorię na założeniu iż wyzysk i bieda znikną dopiero wtedy , gdy zostanie zniesiona własność prywatna , a środki produkcji czyli przedsiębiorstwa , banki oraz ziemia staną się własnością społeczną

23. Socjaliści , komuniści - zwolennicy teorii Marksa i Engelsa

24. Partie polityczne -

25. Rewolucja w sprawie robotniczej miała miejsce w Paryżu .Po przegranej wojnie prusko - francuskiej powołano Radę Komuny . Zgodnie z dekretami państwo przejęło na własność część zakładów pracy , wprowadzono bezpłatną oświatę i ustalono minimalną płacę robotników

26. W wileu krajach powstawały partie polityczne >ich działalność miała na celu polepszenie życia robotników

a. wywalczono skrócenie dnia pracy do 8 h

b. ograniczono zatrudnienie dzieci i kobiet

c. przyznano prawo do ubezpieczeń od wypadków przy pracy

d. możliwość zakładania związków zawodowych ( organizacji zrzeszających robotników tego samego fachu powoływane w celu bronienia interesów )

25. Sytuacja kobiet :

a. niemożność studiowania na wyższych uczelniach

b. -||- obejmowania stanowisk

27. Kobiety domagające się równouprawnienia oraz możliwości udziału w wyborach - sufrażystki

28. Kultura , sztuka : klasycyzm , romantyzm, realizm , impresjonizm

29. W XIX w rozwój drukarstwa spowodował , że książki , gazety , czasopisma stały się ogólnodostępne.

30. Rozbudowanie sieci szkół elementarnych spowodowało zmniejszenie liczby analfabetów.

31. Rozwój nauki zaowocował nowymi teoriami i odkryciami:

a. Darwin formułuje teorię ewolucji

b. Freud - psychoanalizy

c. Pasteur odkrywa szczepionkę przeciwko wściekliźnie oraz pasteryzację

d. Maria Skłodowska - Curie odkrywa rad i polon.

32. Warunki bytowe:

a. elektryczność - powstają metra

b. możliwość doprowadzania wody bieżącej oraz kanalizacja

c. zmiana jadłospisu ( potrwy bardziej urozmaicone , bogatsze w mięso i owoce, warzywa)

33. W początkach XX w Europa była światowym centrum nauki i kultury.Uniwersytety wiodły prym wśród ośrodków naukowych ,a wartości moralne i kierunki w sztuce naśladował cały świat

34. Szybki rozwój gospodarczy niektórych państw stał się źródłem konfliktów.Rywalizując o rynki zbytu i surowce dążono do zagarnięcia nowych terytoriów .

35. Sytuacja w Europie

a. Francja dążyła do odwetu za klęskę z Prusami oraz do odzyskania utraconych ziem - Alzacji i Lotaryngii

b. Rosja zmierzała do opanowania cieśnin tureckich - Bosfor i Dardanele a także do umocnienia wpływów na Bałkanach

c. Austro -Węgry zabiegają o dominację na Bałkanach

36. Na przełomie XIX i XX w dyplomaci najpotężniejszych państw zabiegali o zawarcie przymierzy

a. trójprzymierze - Niemcy , Austro- Węgry i Włochy

b. trójporozumienie(entata) - Rosja, Francja i Wielka Brytania

37. Kryzys marokański - dążenia Francji i nie posiadających kolonii Niemiec do zdobycia hiszpańskiego Maroka. Spór został zażegnany .Niemcy w zamian za Maroko otrzymali część Konga Francuskiego

38. Kocioł Bałkański - sytuacja panująca na początku XXw na Bałkanach .Tereny te w dobie ogólnoeuropejskich konfliktów były najbardziej niespokojne i niestabilne . Narody powstałe po zakończeniu panowania Turcji na Bałkanach ( Rumunia, Grecja, Czarnogóra, Serbia, Bułgaria) dokonały agresji na Turcję , późniejsza niemożność dojścia do porozumienia w sprawie rozdziału zdobytych terytoriów doprowadziła do kolejnego konfliktu zbrojnego tym razem między dotychczasowymi sprzymierzeńcami

Podobne prace

Do góry