Ocena brak

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - UPRAWNIENIA PANA FEUDALNEGO

Autor /Andonik Dodano /04.05.2012

 

Pan feudalny nie administrował osobiście posiadanymi przez siebie włościami. Rolę tę spełniał w jego imieniu wyznaczony przezeń oficjalista — włodarz, czyli tzw, mer_ (waior).

Mógł nim być zarówno wolny, jak poddany. W każdym razie już samo sprawowanie tych funkcji, jeśli nie był człowiekiem wolnym, zwalniało go od wszelkich ciężarów poddań-czych.

W stosunku do mieszkańców włości, zarówno wolnych, jak poddanych, przysługiwało panu jgrawo wyłączności, czyli monopol w najważniejszych dziedzinach życia gospodarczego.

Tak więc mieszkaniec włości mógł oddawać zboże do przemiału tylko w młynie swego pana, wypiekać chleb w jego piekarni, tłoczyć wino w jego tłoczni, a olej — w jego olejarni. Opłaty z tego tytułu stanowiły opodatkowanie ludności chłopskiej na rzecz pana feudalnego.

Do góry