Ocena brak

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - PRZEMIANY W RZEMIOŚLE

Autor /Andonik Dodano /04.05.2012

 

Równolegle z postępem zarysowującym się w rolnictwie, podnosiła się również metoda produkcji rzemieślniczej. Udoskonalano proces wydobywania i obróbki rud metali, technikę przędzalniczą i tkacką, nawet obróbkę skóry, drzewa i kamienia.

Nowe zdobycze techniczne, wymagające umiejętności w ich stosowaniu, utrudniały niespecjalistom uboczne zajmowanie się rzemiosłem i wymagały kandydatów poświęcających mu się całkowicie.

Wzrost zaś wydajności rolnictwa i możność wytwarzania przezeń nadwyżek produkcyjnych sprzyjały oddzielaniu się rzemiosła od rolnictwa. To ostatnie bowiem dysponowało środkami umożliwiającymi nabycie wytworów rzemiosła, które też zaczęło porzucać wieś i skupiać się w ośrodkach miejskich.

Podobne prace

Do góry