Ocena brak

Przemiana materii w komórce

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Zjawiskiem, które istnieje w każdej żywej komórce, jest przemiana materi i i wymiana jej ze środowiskiem. Bierze w nich czynny udział zarówno cytoplazma z jej błonką plazmatyczną (błoną komórkową) i błonkami wewnętrznymi siateczk i śród -plazmatycznej , pokrytymi ziarenkami rybosomów , które zawie-rają kwas nukleinowy (rybonukleinowy) niezbędny w syntezie białek, z jej mitochondriami i wewnętrznym siateczkowym aparatem Golgiego (p. wyżej), jak i jądro komórkowe. Komórka pobiera ze swego otoczenia pewne substancje, które następnie przerabia i wbudowuje w czą-steczki swej protoplazmy, lub też magazynuje je jako materiał zapaso-wy, w komórce jajowej jako deutoplazm ę (żółtko). Powyższym zja-wiskom towarzyszy nieustanna przebudowa cząsteczek cytoplazmy oraz pomnażanie jej masy. Równocześnie odbywa się wydalanie z komórki pewnych produktów chemicznej przemiany materii ; m.in. wskutek oddychania i związanego z nim spalania związków węgla wydalany jest wytwarzany w tym procesie kwas węglowy. Gdy przemiany, które prowadzą do powiększania masy cytoplazmy, mają przewagę nad przemianami związanymi z wydalaniem jej składników, następuje wzrastanie komórki , w wypadku odwrotnego stosunku tych przemian masa komórki się zmniejsza. Jeżeli między obydwoma rodzajami przemian istnieje równowaga, komórka utrzymuje swą wielkość bez zmiany. W pewnych komórkach (np. nerwowych) stan takiej równowagi może trwać bardzo długo, w innym przerywa go podział komórki .

Podobne prace

Do góry