Ocena brak

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - MAURYCY MOCHNACKI

Autor /ziomek Dodano /06.03.2011

Brał udział w sporze. Był jednym z przywódców powstania listopadowego. Wystąpił po stronie romantyków. Napisał „O literaturze polskiej w wieku XIX”. Przedstawił tu takie myśli:

−  domagał się literatury narodowej, w utworach polskich miały odbijać się charakterystyczne elementy z życia Polaków. Literaturę klasycystyczną uważał za złą, bowiem była na wzór innych utworów, innych narodów. Osłabiała ducha narodu.

−  literatura, poezja miała odwoływać się do twórczości ludowej, przeszłości historycznej (zwycięstwa i klęski), uczuć narodowych.

−  konieczność odrzucenia wszelkich kanonów i reguł w sztuce, gdyż krępują one twórcę.Literaturę czynią pozbawioną spontaniczności.

−  natchnienie i bezpośrednie przeżycie twórcy jest najlepszą inspiracją do tworzenia

−  konieczność głębokiego przeżycia i odwoływania się do własnej wyobraźni.

Podobne prace

Do góry