Ocena brak

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

W dawnym prawie rzymskim zobowiązanie miało charakter osobisty, stąd zmiana wierzyciela lub dłużnika w danym stosunku obligacyjnym w drodze niefor­malnej umowy była zupełnie niemożliwa. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom obrotu gospodarczego, w cią­gu kilku pierwszych wieków stworzyli Rzymianie w zasadzie tylko surogaty dzisiejszej cesji (tj. przeniesienie wierzytel­ności z dotychczasowego wierzyciela na drugą osobę mocą zawartej między nimi umowy).

W prawie rzymskim mogło to nastąpić w dwóch formach: nowacji i zastępstwa procesowego.

Podobne prace

Do góry