Ocena brak

Przekształcenie systemu partyjnego w końcu XX w.

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Po II wojnie sytuacja się znacznie zmieniła. Po boomie powojennym partie zaczynają zmieniać swój charakter powst. Partie masowej integracji. Ta nowa sytuacja doprowadzająca do zmian społ. i zmiany w życiu społ. wyższe dochody, zburżuazyjnienie robotników, rozpowszechnienie środków masowego przekazu.

Zmiany organizacyjne i zmiany struktury nie była już potrzeba masowości powstały nowe możliwości docierania do wyborców – odchudzanie partii zmiana gr. Ścisłego kierownictwa. Partie dostrzegły możliwość zwiększenia elektoratu – osłabiły rolę ideologii a położyły nacisk na profesjonalne rzeczowe rządzenie państwem. Przekształcenia w kierunku pragmatyzmu teraz partie nie wiele już różnią się od siebie po odejściu od ideologii. Koncepcja współczesnych socjologów amerykańskich (Katz i Mair) kartele partyjne. Partie ustalają ze sobą, która kiedy ma rządzić i nie dopuszczają nikogo innego z poza kartelu do władzy. Nie dopuszczają też do powst. nowych partii.

Nowa i stara lewica partyjna. Po wojnie nastąpiła zamiana systemu wartości, szczególnie wśród ubogich, ale też bogatych ilość ich znacznie się zwiększyła.

Inglehard – amerykański socjolog zaproponował wartości post materialistyczne Pojawiły się wartości nie odwołujące się do porządku świata, ale do dążenia do podniesienia kultury społeczeństwa, do społ. czystszego, do swobody życia, demokratyzacji stosunków międzyludzkich. Brak wielkich wojen doprowadził do innego patrzenia na wartości. Nowe wartości nie związane z wojnami. Ludzie którzy są nosicielami tych wartości to nie wszyscy. To ludzie zamożni, młodzi urodzenie po wojnie są to gr. Post burżuazyjne, menadżerowie i specjaliści. Te nowe wartości są rozpoznawalne przez partie polityczne, powst.

Nowe partie lewicowe gł. Zieloni którzy włączają te wartości w swój program (równość kobiet i mężczyzn, demokratyzacja, wyższa jakość nauczania, ochrona środowiska, większa tolerancja w sprawie rodziny i seksu). Te wartości są też włączane do programu starych partii socjaldemokratycznych. Robotnicy patrzą z nieufnością na te przeobrażenia bo dla nich najważniejsze jest ile zarabiają, a nie czy mają czyste powietrze, dlatego część zaczęła odchodzić od tych partii i poszli do konserwatystów, bo tam mówi się o rodzinie i tradycyjnych wartościach. Mamy więc lewicę materialistyczną (tradycyjną) i post materialistyczną (nową) – mogą istnieć w jednej partii jako różne frakcje.

Wartości post materialistyczne głoszą ludzie bogaci, którzy mają już pieniądze i nie muszą o nich myśleć dlatego mogą się zająć czymś innymi. Te wartości są nadbudowane nad wartościami materialistycznymi a nie poza nimi. Lewica i Prawica w partiach masowych miały wyrazisty sens i były po dwóch stronach. Lewica to ludzie pracy , Prawica – klasy posiadające, ludzie bogaci. Dzisiaj, kiedy rezygnuje się z ideologii ten podział traci sens.

Podobne prace

Do góry