Ocena brak

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa państwowego

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Przekształcenie formy własności dokonuje się przez sprzedaż części lub całości majątku przedsiębiorstwa innym podmiotom prawno-organizacyjnym. Zasadniczo są dwie drogi przekształceń własności z okazji prywatyzacji: 1. Kapitałowa – dokonuje się przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę skarbu państwa, udostępnia się akcje lub udziały prywatnym właścicielom, mogą wystąpić tu pewne preferencje dla pracowników prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Droga ta polega na przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną lub z o.o. i sprzedaniu akcji lub udziałów osobom fizycznym lub prawnym; 2. Likwidacyjna – polega na likwidowaniu przedsiębiorstwa i wniesieniu majątku zlikwidowanego przedsiębiorstwa do spółek jako aporty rzeczowe oraz udostępnieniu akcji lub udziałów lub ich sprzedaży posiadaczom kapitału. Prywatyzacja likwidacyjna może być pod przymusem lub z własnej inicjatywy firmy. Może być tak, że nastąpi sprzedaż firmy do spółki prywatnej, oddanie do odpłatnego użytkowania - dzierżawa bez przeniesienia własności lub na zasadzie leasingu z możliwością stopniowego wykupu majątku.

Prywatyzacja pełna - papiery wartościowe przedsiębiorstwa stają się w całości wyłączną własnością osób fizycznych lub prawnych.

Prywatyzacja w gospodarce polskiej stale postępuje, ma ona wyraz z stałym zwiększaniu się: udziałów własności prywatnej; udziału zatrudnienia w sektorze prywatnym; wartości produkcji w sektorze prywatnym; stopniowym zwiększaniu się udziału sektora prywatnego w inwestycjach; stopniowym pomnażaniu prywatnych zdolności produkcyjnych i innych środków majątkowych będących we władaniu prywatnych właścicieli.

Cechy prywatyzacji: występowanie zjawiska grabieży; część ludzi się bogaci w sposób nieuzasadniony, można przez pomnażanie w wyniku pracy lub przez grabież; jest to najlepszy rodzaj działalności gospodarczej, z punktu widzenia gromadzenia kapitału w gospodarce światowej; uwalnia przedsiębiorstwa od wpływów politycznych, umocnione przedsiębiorstwa mają coraz większe wpływy polityczne; w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach jest uproszczony i maksymalnie racjonalny system zarządzania; sektor prywatny całkowicie eliminuje wpływ związków zawodowych na procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie.

 

Podobne prace

Do góry