Ocena brak

Przekazywanie materiału genetycznego

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

Podstawy naukowe koncepcji przekazywania substancji dziedzicznych powstały już w pał. XIX w każda komórka organizmu ma bardzo złożoną budowę i wymaga bardzo dokładnych informacji o swoim rozwoju aż do osiągnięcia postaci końcowej. Ponieważ organizm człowieka składa się z ogromnej liczby komórek, dlatego też potrzebna jest ogromna liczba informacji (każda komórka musi dostać informację). Plan budowy komórek znajduje się w chromosomach. Każdy gatunek rna określoną liczbę chromosomów, co nazywamy kanotypem. Komórki ciała człowieka mają 46 chromosomów, są to 23 pary. Jest to liczba kontrybutna. Jaja i plemniki mają tylko po 23 chromosomy. Czyli po jednym z każdej pary. Poza zapłodnieniu powstaje z nich 46 chromosomowa zygota, która początkiem nowego organizmu. W chromosomach w określonych miejscach zlokalizowany jest kwas DNA (dezoksyrybonukleinowy), który jest substancją dziedziczną.

DNA składa się z 4 rodzajów zasad azotowych:

Zasady te umieszczone są we wnętrzu podwójnej spirali, to znaczy dwóch nici skręconych wokół wspólnej osi, które na zewnętrznej powierzchni zawierają cząsteczki dezoksyrybozy, kwasu fosforowego. Te zasady nie mogą się łączyć jak one chcą. Są pewne prawa, które doprowadzają do tego, że:

adenina zawsze łączy się z tynina

guanina zawsze łączy się z cytozyna

i to właśnie, ta specyfika łączenia się w pary gwarantuje że cząsteczki potomne DNA są zawsze

identyczne z pierwowzorem.

Jeśli podwójna spirala DNA rozplecie się, na każdej z uwolnionych nici rozpoczyna się odbudowa

tych nici brakującej (replikacja).

Replikacja spirali 2 spirale

W efekcie tego procesu powstają 2 spirale i każda z nich zawiera starą nić od DNA i nową. Taka dokładna replikacja powstaje przy każdym podziale komórki. Przy każdym podziale komórek wytwarzanie wiernych kopii DNA uzależnione jest od obecności i działania odpowiednich enzymów. Pojedyncza nić z rozplatającej się spirali DNA służy jako matryca do wytwarzania cząsteczek i matrycowego RNA, które przekazują (cząsteczki RNA) zaszyfrowaną informację z DNA o kolejności ułożenia zasad powstających w aminokwasach. Obok wspólnych cech DNA z RNA występują także różnice. A mianowicie - RNA jest jednoniciowy, zamiast cukru dezoksyrybozę ma w swoim składzie rybozę. Z 4 zasad występujących w DNA, 3 są identyczne:

cytozyna, guanina, adenina, natomiast miejsce tyniny pojawia się -uracyn. Zadaniem matrycy (RNA) jest przekazywanie informacji, czyli kodu genetycznego z DNA do miejsc, w których odbywa się synteza białka, gdzie inne cząsteczki RNA odczytując kolejno po 3 zasady tłumaczą zapis na język aminokwasów, z których jest zbudowane białko. I właśnie odcinek DNA odpowiadający zabudowie konkretnego białka nazwano gen. DNA przechowuje informację genetyczną i jest chemiczną postacią substancji dziedzicznej. A dzięki replikacji DNA (czyli zdolności do wytwarzania wiernych kopii) możliwe jest zachowanie genotypu -jest to zespól wrodzonych właściwości osobnika. Informacja genetyczna przekazana za pośrednictwem RNA lub rybosomu warunkuje jakie aminokwasy może wytwarzać komórka i jakie białka uwidocznią się w fenotypie. Fenotyp jest to zbiór obserwowanych cech jednostki w jej zachowaniu i będących rezultatem współdziałającymi wpływów wrodzonych i wpływów środowiskowych. Czyłi genotyp to zbiór właściwości wrodzonych. Zachowanie osobnika nazywa się fenotypem, a składy genetyczne nazywa się genotypem.

Co decyduje o różnicach ? A więc organizmy różnią się między sobą z powodu zmiennego oddziaływania środowiska z jednej strony, a z drugiej- z powodu różnic między genami obecnymi gametach, z których się rozwija organizm. Jednak tylko różnice między genami mogą być dziedziczone i one mogą wpływać na zróżnicowanie prawdopodobieństwa przeżycia i reprodukcji. Właśnie dlatego mogą się zmieniać z pokolenia na pokolenie różne genotypy. [ szczur -jeśli damy truciznę, następne pokolenie już się na nią uodporni].

Podobne prace

Do góry