Ocena brak

Przekaz tradycji kapłańskiej

Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011

Ten przekaz ma charakter zwięzły i filozoficzny. Tutaj, Bóg "stwarza" ("bara": ) człowieka

(„adam”), tzn. gatunek ludzki, "na swój obraz" (becalmenu kidmutenu). Podkreślona tu zostaje wyjątkowa godność człowieka, którego sam Bóg powołuje do istnienia, jako

mężczyznę i kobietę”. Od Stwórcy więc pochodzi, tak równość ich natury, jak i odmienność płci. Ta odmienna płeć zostaje wyrażona w sposób wyraźny, przez użycie właściwych sobie terminów (w J jest gra słów: „isz” – „iszszah”: mąż – żona): „zacar” - oznacza wszelki rodzaj męski u ludzi i u zwierząt oraz „neqebah” - wszelki rodzaj żeński, a zatem wszystko inne jest wynaturzeniem, choćby nawet bez wpływu człowieka.

Niestety, pod wpływem dualizmu greckiego ("duch" jako dobry jest dziełem bóstw;

"ciało" [seks] jako złe pochodzi od złych mocy) odmienna płeć była tylko tolerowana, jako

zło konieczne” co było wbrew ujęciu biblijnemu, wg którego, cały człowiek (duch i ciało) jest dziełem tego samego Boga i jest czymś „bardzo dobrym” (Rdz 1,31), ciesząc się Bożym błogosławieństwem (Rdz 1,28). Małżeństwo więc ustanowił sam Stwórca, powierzając mu zadania do wypełnienia, najpierw przez założenie - z Jego woli - rodziny.

Podobne prace

Do góry