Ocena brak

Przejawy regionalizmu w sferze ekonomicznej, politycznej i kulturalnej

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Przykładem regionalizmu w sferze politycznej może być Pakt Ligi Narodów - gdzie regionalizm był instrumentem zapewniania pokoju na świecie ( protokół genewski zezwalał na tworzenie struktur regionalnych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego).

Państwa podjęły szereg działań na rzecz utworzenia regionalnych bezpieczeństwa takich jak m.in.- traktat Oceanu Spokojnego zwarty w 1921r przez USA, Japonie, Wlk. Bryt., Francje. - układ w Locarno (1925) który potwierdzał terytorialne status quo w Europie Zachodniej. - pakt bałkański - obejmujący państwa półwyspu. Kwestia regionalizmu jest także zawarta w Karcie Narodów Zjednoczonych. Organizacjami miedzynar. wg tej karty są m.in. Organizacja Państw Amerykańskich, Liga Państw Arabskich.

Podobne prace

Do góry