Ocena brak

Przejawy oligarchizacji demokracji

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Żelazne prawo oligarchii się kłania. Michels pisze: partia jako twórczy zewnętrzny, mechanizm, maszyna nie jest identyczna z członkami partii, klasą itd. Gdy partia staje się celem samym w sobie, z własnymi celami i interesami, oddziela się od klasy, którą reprezentuje. Jest niezmiennym prawem społecznym, że każdy powstały w ramach podziału pracy organ społeczny, gdy skonsoliduje się, wytwarza swój własny interes (haha), interes własny w sobie i dla siebie.. Przyczynami zjawisk oligarchicznych w partiach są np.: przypadki, przywództwo, immobilność mas – wynika z tego „techniczna konieczność” występowania przywódców.

W procesie różnicowania interesów, przywódca sam oddziela się od mas. Taka oligarchizacja jest tłumaczona głównie psychologicznie, ale – jak już napisano powyżej – może być tworem sytuacyjnym i „technicznym”. Jak pisze Michels, każda organizacja partyjna „stanowi potężną, wzniesioną na demokratycznych filarach oligarchię”. Tak więc występowanie oligarchii w demokracji jest jej niemal naturalnym następstwem.

Podobne prace

Do góry