Ocena brak

Przegrzanie gospodarki

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

Studzenie inwestorów i zbyt optymistycznych konsumentów – podniesienie stóp procentowych – wzrost kosztów i ryzyka, wyższe podatki

To gospodarka zamknięta

A w gospodarce otwartej do konsumpcji i oszczędności/inwestycji wprowadza się eksport i import

  • E – I = saldo handlu zagranicznego

  • Co jest konsekwencją? Mamy nadmiar obcej waluty – którą możemy różnie zarządzać

  • np. państwo może powiększać swoje rezerwy walutowe, mogą tak również robić gospodarstwa i przedsiębiorstwa – dodatnie saldo może wywoływać w gospodarce presję inflacyjną.

Dodatnie saldo handlu zagranicznego E – I > 0 nosi nazwę inwestycji zagranicznych

  • Ujemne saldo handlu zagranicznego – oszczędności zagraniczne

  • Tu najkorzystniejszy przypadek to sfinansowanie przez napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich – ale może być też spadek rezerw dewizowych państwa

  • Ujemne saldo może wywoływać recesję w gospodarce

Podobne prace

Do góry