Ocena brak

Przedstawicielstwo

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Polega na tym, że czynności prawne dokonuje przedstawiciel działający w granicach umocowania i jego działania wywołują bezpośrednio skutki dla reprezentowanej osoby.

Przedstawicielstwo ma charakter przedstawicielstwa :

Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na:

  • ustawie (przedstawicielstwo ustawowe). Przedstawicielami ustawowymi małoletnich dzieci są osoby sprawujące władzę rodzicielską.

  • oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwem jest oświadczenie woli mocodawcy o udzielani pełnomocnictwa , złożone pełnomocnikowi.

Podobne prace

Do góry