Ocena brak

PRZEDSTAWICIELSKA FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

W okresie absolutyzmu nastąpiło przeniesienie przymiotów władzy suwerennej na organ państwowy, którym był monarcha absolutny. Od tego czasu atrybuty władzy służą temu monarsze. Później następowały liczne modyfikacje.

Podłoże głoszące iż tylko taka jest władza legalna, która pochodzi od narodu i tylko suwerenny naród posiada władzę, której nie może na co dzień efektywnie wykonywać. Tak zrodziła się koncepcja systemu rządów przedstawicielskich. Na początku stawiano na równi bezpośrednie i pośrednie formy działania, ale gdy ideę zaczęto przekształcać w praktyczne rozwiązania prawnoustrojowe, przewagę uzyskała przedstawicielska forma sprawowania władzy. Wg M. Sobolweskiego oderwanie podmiotu suwerenności od funkcji wykonywania władzy pozwalało ukryć faktyczną władzę wąskich elit politycznych za zewnętrzną fasadą zasady suwerenności ludu.

Przedstawicielska forma sprawowania władzy polega m.in. na prawie obywateli do udziału w desygnacji reprezentantów uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu suwerennej zbiorowości oraz na stworzeniu możliwości kontroli politycznej nad działalnością reprezentantów w organach przedstawicielskich.

Podobne prace

Do góry