Ocena brak

Przedstaw związki pomiędzy przychodem marginalnym i przeciętną wysokością współczynnika elastyczności

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Przychód marginalny, to przyrost przychodu całkowitego spowodowany zmianą produkcji o kolejną jednostkę. Jeżeli przychody marginalne są mniejsze od kosztów należy zmniejszyć produkcję. Jeżeli przychody marginalne są większe od kosztów należy zwiększyć produkcję.

Przychód krańcowy MR, jest to przyrost przychodów całkowitych wywołany wzrostem sprzedaży o jednostkę:

TR – przychody całkowite

Przychody przeciętne AR, są to przychody zarobione przez firmę ze sprzedaży pojedynczej jednostki produktu. Obliczamy go dzieląc przychody całkowite przez wielkość sprzedaży:

TR=P*Q

Cena produktu równa się przychodom przeciętnym i krańcowym.

P=AR+MR

Możemy wyróżnić różne sytuacje:

---Gdy elastyczność cenowa popytu jest większa od 1 to przychód marginalny jest większy od 0

---Gdy elastyczność cenowa popytu jest mniejsza od 1 to przychód marginalny jest mniejszy od 0

---Gdy elastyczność cenowa popytu jest równa 1 to przychód marginalny jest równy 0

---Przychód przeciętny równa się przychodowi marginalnemu AR=MR

Do góry