Ocena brak

Przedstaw związki pomiędzy przeciętnym kosztem zmiennym i przeciętnym kosztem całkowitym a kosztem marginalnym

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Krzywa Km przecina krzywe Kc i Kz w punktach, w których krzywe te osiągają minimum punkt A i B. Dla jakiejkolwiek wielkości produkcji Q wysokość krzywej Kc jest sumą pionową krzywych Ks i Kz. Najważniejsze relacje między kosztem marginalnym a kosztami przeciętnymi:

---Km zrównuje się z Kc i Kz wówczas gdy te ostatnie osiągną minimum

---Jeżeli Km jest mniejszy od Kc i Kz, wtedy koszty przeciętne (jednostkowe) Kc i Kz zmniejszają się

---Jeżeli Km jest większy od Kc i Kz, wówczas koszty przeciętne rosną

---Km i Ks nie są ze sobą związane

---Kc = Kz + Ks

---Kz osiąga w pewnym punkcie minimum, a następnie zaczyna wzrastać

---Kz osiąga minimum prędzej niż Kc

Krzywa kosztu marginalnego przecina krzywą kosztu przeciętnego w jej najniższym punkcie A. Punkt ten wyznacza rozmiary produkcji wytwarzanej po najniższym koszcie. Punkt ten określa się jako optimum technologiczne, gdyż wyznacza optymalną z technicznego punktu widzenia wielkość produkcji. Optimum technologiczne informuje, przy jakich rozmiarach produkcji jednostkowy koszt produkcji jest najniższy.

Podobne prace

Do góry