Ocena brak

Przedstaw związek pomiędzy wysokością współczynnika elastyczności a przychodami przedsiębiorstwa

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Jeżeli elastyczność popytu jest większa od 1, to jest ona wrażliwa na cenę. Jest to sytuacja kiedy popyt jest elastyczny i w momencie gdy cena rośnie, to przychód całkowity maleje (ludzie będą mniej kupowali). Gdy cena spadnie to przychód całkowity wzrośnie (ludzie będą więcej kupować).

Jeżeli E < 1 to jest to popyt nieelastyczny (nie zależy od ceny). Jeżeli cena wzrośnie to przychód całkowity wzrośnie (ludzie kupują tyle samo mimo wzrostu cen), gdy cena zmaleje przychód całkowity zmaleje (ludzie kupują tyle samo mimo spadku cen). Jeżeli E=1 to nie zmienia się nic.

Przy popycie elastycznym spadek ceny zwiększa globalne wydatki konsumentów, co prowadzi do wzrostu ogólnych przychodów producentów (przedsiębiorstwa). Wzrost ceny zmniejsza ogólne wydatki konsumentów, co prowadzi do spadku ogólnych przychodów producentów.

Przy popycie nieelastycznym spadek ceny zmniejsza ogólne wydatki konsumentów, co prowadzi do spadku ogólnych przychodów producentów. Wzrost ceny zwiększa globalne wydatki konsumentów, co prowadzi do wzrostu ogólnych przychodów producentów.

Współczynnik elastyczności, jest to stosunek względnej zmiany zapotrzebowania do względnej zmiany ceny (lub jej wielkości).

Do góry