Ocena brak

Przedstaw założenia szkoły socjologicznej prawa karnego. Co to są kodeksy dwutorowe?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Twórcą tej szkoły był Liszt. Wysunął on koncepcję kodeksów dwutorowych - operowały one karami i środkami zabezpieczającymi. Twierdził on, że przestępczość obok przyczyn związanych z osobowością jednostki, ma swoje przyczyny tkwiące w warunkach społecznych. Przesłanką odpowiedzialności karnej miał w tej teorii być nadal czyn zabroniony przez ustawę, ale przestał on być głównym elementem decydującym o rozmiarach tej odpowiedzialności.

Czyn nie jest podstawą ukarania lecz sprawca podlega ukaraniu. Znana maksyma Liszta brzmiała: "Nie czyn, lecz sprawca zostaje ukarany". Dlatego też środki karne należy dostosować do sprawcy. Liszt akceptował też potrzebę istnienia gwarancyjnych zasad prawa karnego. Podkreślił, że jest konieczna sprawiedliwa kara zorientowana na oddziaływanie prewencyjne.

Podobne prace

Do góry