Ocena brak

Przedstaw zagadnienie deprecjacji majątku trwałego

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Deprecjacja jest terminem używanym w celu wskazania zmiany pierwotnego potencjału środka trwałego, zmniejszającego jego zdolność do świadczenia właściwych dla niego usług. Jest to także stopniowa utrata niezawodności w zakresie technicznym, a także w sensie ekonomicznym. Wartościowym wyrazem deprecjacji jest umorzenie środka trwałego.

Są różne metody związane z wyceną deprecjacji środka trwałego. W każdym z nich uwzględnia się trzy podstawowe czynniki:

a)wartość środka trwałego będąca podstawą procesu amortyzacji,

b)ocena okresu użytkowania,

c)sposób określania kwoty kosztów, właściwej dla danego środka trwałego.

Podobne prace

Do góry