Ocena brak

Przedstaw sposób określania poziomu zapasów, podaj przykład liczbowy

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Celem kontroli zapasów jest określenie takiej wielkości zamówienia, która minimalizuje koszty utrzymania zapasów. Na koszty utrzymania zapasów składają się koszty zamówienia i koszty przechowywania. Koszty zamówienia zmniejszają się, a koszty przechowywania rosną wraz ze wzrostem wielkości zamówienia. Firma powinna określić optymalny poziom inwestowania w zapasy.

Aby to zrobić, musi się upewnić, że poziom jest wystarczający dla potrzeb produkcji i sprzedaży, a jednocześnie musi unikać utrzymywania nadwyżki zapasów, które są zbędne i mogą powodować wzrost ryzyka zestarzenia się zapasów. Przedsiębiorstwo powinno posiadać wypracowane własne normy zapasów materiałowych.

Zapas bieżący (Zb) jest niezbędny do zapewnienia zużycia mater.między kolejnymi dostawami. Zapas bieżący wyrażony w dniach równa się średniemu cyklowi dostaw (D)

Zapas minimalny (Zr)inaczej rezerwowy powinien stale znajdowac się w magazynie na wypadek opóźnienia dostaw lub innych nie przewidzianych okoliczności. Wskaźnik zapasu min.w dniach powinien obejmować liczbę odchylenia od średniego cyklu dostaw (d) oraz czas potrzebny na odbiór mater.i przygotowania go do zużycia.

Zapas maksymalny (Zm) jest suma zapasów bieżącego i minimalnego (Zb + Zr)

Norma zapasu (Ns) jest wielkością średnią i stanowi sumę zapasu rezerwowego oraz połowy zapasu bieżącego.

Przykład: a)przeciętne zużycie wody wynosi 0,4 Mg (400kg.) b)średni cykl dostaw (D)-21dni c)odchylenie od średniego cyklu (d) - 6dni, d) na odbiór mater.i przygotowanie do zużycia potrzeba 2 dni.

1.zapas bieżący: - wskaźnik czasowy Zb=D=21dni ; - zapas ilościowy Zb=D*0,4Mg=8,4Mg=8400kg.  

2.zapas minimalny – wskaźnik czasowy Zr=d+2dni=8dni ; - zapas ilościowy –Zr=8*0,4=3,2Mg=3200

3.zapas maksymalny; - wskaźnik czasowy Zm=Zb+Zr=29dni ; zapas ilościowy Zm=11,6Mg(11 600kg.)

4. norma zapasu wskaźnik czasowy Ns=Zr+Zb/2=8+21/2=18,5dnia ; zapas ilościowy

Ns=18,5*0,4Mg=7,4Mg (7400kg)

Podobne prace

Do góry