Ocena brak

Przedstaw schemat wnioskowania statystycznego

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Procedury wnioskowania statystycznego wprowadzają porządek do wszelkich naszych prób wyciągania wniosków, które wykraczają poza obserwacje dokonywane na poszczególnych próbkach.

Pytania na jakie można odpowiedzieć dzięki wnioskowaniu statystycznemu:

  1. czy uzyskana próbka wyników jest rzeczywiście reprezentatywna dla pewnej okreslonej populacji

  2. czy otrzymana różnica między średnimi różnych próbek jest dostatecznie duża, aby móc wyciągnąć wniosek, że próbki te są prawdopodobnie pobrane z różnych populacji

  3. czy zróżnicowanie wyników między grupami, które podano różnym oddziaływaniom eksperymentalnym, jest większe niż rozrzut wyników w obrębie każdej z tych grup.

Podobne prace

Do góry