Ocena brak

Przedstaw ruchy skorupy ziemskiej związane z tektoniką płyt. Wymień procesy geologiczne i formy rzeźby terenu występujące na granicach płyt

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Tektonika płyt to przesówanie się bloków kontynentalnych po astenosferze (sfera w górnym płaszczu ziemi) dzięki wtrównawczym prondą którym one podlegają. Tłumaczy ona fałdowanie skorupy ziemskiej, współczesny układ łańcuchów górskich.

Płyty są ogromnych rozmiarów, wyróżnia się osiem płyt głównych-afrykańską amerykańską ,euroazjatycką, pacyficzną , antarktyczną, chińską ,indyjską , Nazca oraz szereg mniejszych.

Płyty litosfery poruszają się poziomo, odsuwają się lub nacierają na siebie pod wpływem ciepła wytwarzanego w wnętrzu Ziemi.

W miejscach rozrywania się fragmentów skorupy ziemskiej obserwujemy występowanie:

- form rzeźby

-grzbiety oceaniczne

- zjawiska

-trzęsienia ziemi

-wulkany

W miejscach napierania na siebie dwóch fragmentów wystepują:

- formy rzeeźby

-wulkany

-góry fałdowe

-łańcuchy wysp

- zjawiska

-trzęsienia ziemi

Procesy zachodzące w miejscach stykania się płyt są bardzo uciażliwe dla ludzi. Wydaje mi się że najgorsze są trzęsienia ziemi -czyli drgania skorupy ziemskiej spowodowane rozchodzeniem się fal sprężystych (sejsmicznych). Najczęściej przyczyną trzęsien ziemi jest przemieszczanie mas skalnych w skorupie ziemskiej występujacych przede wszystkim na granicach płyt litosfery. Wielokrotnie w ciagu roku roku możemy przeczytać lub usłyszeć komunikat o tym ,że na danym regionie wystapiło trzęsienie ziemi powodujące liczne zniszczenia i ofiary śmiertelne.

Są na naszej planecie miejsca ,gdzie ziemia drży niemal bez przerwy np. w Kaliforni czy Japonii.

Mimo ciągłych badań nie umiemy ich przewidywać ani zapobiegać. Niemal wszystkie tzresienia ziemi nadchodzą niespodziewanie.

Podobne prace

Do góry