Ocena brak

Przedstaw rolę promocji w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Strategia marketingowa – jest strategią funkcjonowania związaną z działaniami marketingowymi firmy stanowi wyraz jej misji z zachowaniem się na rynku. W procesie tworzenia strategii marketingowej wyróżnia się kilka faz, jedną z nich jest kompozycja marketingowa mix, do której zalicza się promocję.

Celem jej jest poinformowanie otoczenia ( nie tylko konsumentów) o działalności i ofercie firmy, kształtowania i utrwalania pozytywnego obrazu firmy a przez to tworzenia i pobudzania popytu zgodnie z intencjami i interesami nadawcy promocji. Do podstawowych środków promocji zalicza się reklamę i sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, public relation.

Podobne prace

Do góry