Ocena brak

Przedstaw proces podejmowania decyzji i omów poszczególne jego elementy

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Ustalanie celów.

Podjęcie decyzji musi być poprzedzone wytyczeniem głównego celu lub kierunku, który umożliwi podejmującemu decyzję oszacowania celowości przedłożenia jednej możliwości działania nad inne. Głównym celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków.

Poszukiwanie różnych możliwości działania.

Firma powinna brać pod uwagę następujące sposoby działania:

●wytworzenie nowych produktów w celu sprzedaży ich na aktualnym rynku,

●wytworzenie nowych produktów dla nowych rynków,

stworzenie nowych rynków dla istniejących produktów

Gromadzenie informacji o różnych możliwościach.

W każdej firmie niezbędne jest podejmowanie:

♦decyzji długookresowych lub strategicznych

♦decyzji krótkookresowych lub operacyjnych np.

                         ●jakie kanały własne produktów powinny być uzyskane,

                         ●ile sztuk danego produktu powinno być wytwarzanych,

Wybór odpowiedniej możliwości działania.

Wprowadzenie decyzji w życie.

Kiedy możliwości działania zostaną wybrane, powinny być one wdrożone jako część procesu budżetowania. Budżet jest to plan finansowo-kosztowy wprowadzenia w życie decyzji podjętych przez zarząd. Budżety dla wszystkich decyzji są przygotowywane z punktu widzenia wpływów i wydatków pieniężnych oraz kosztów i przychodów ze sprzedaży. Budżety te są łączone w jeden ujednolicony raport na temat oczekiwań firmy w przyszłych okresach. Raport ten określamy mianem rocznego planu finansowego firmy tzw. biznes plan.

Podobne prace

Do góry