Ocena brak

Przedstaw prawne warunki działania partii politycznych w Polsce

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

Prawne podstawy działania partii politycznych w Polsce reguluje ustawa z 1997 roku. Partie uzyskują osobowość prawną z chwilą rejestracji, czyli wpisania do ewidencji prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Aby powołać partię należy uzyskać podpisy co najmniej tysiąca osób. Trybunał Konstytucyjny może wydać orzeczenie o sprzeczności celów lub działalności partii z konstytucją, co prowadzi do jej rozwiązania. Obecnie wprowadzono zasadę finansowania partii politycznych z budżetu państwa.

Wysokość dotacji uzależniona jest od wyniku wyborczego osiągniętego przez ugrupowanie (prawo do dotacji otrzymują partie, które uzyskały w wyborach co najmniej 3% poparcia). Partie otrzymują także zwrot wydatków związanych z kampanią wyborczą, proporcjonalnie do uzyskanego wyniku.

Podobne prace

Do góry