Ocena brak

Przedstaw pojęcia i klasyfikację materiałów

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Materiały i towary są rzeczowymi składnikami majątku obrotowego. Do materiałów zalicza się surowce i inne materiały podstawowe, półfabrykaty, paliwa, materiały pomocnicze, opakowania, zapasowe części maszyn i urządzeń nabyte od dostawców, ewentualnie wytworzone we własnym zakresie. Są one przeznaczone na potrzeby wszystkich rodzajów działalności jednostki gospodarczej.

Za towary handlowe uważa się rzeczowe składniki majątkowe nabyte z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży, bez poddania ich procesom produkcyjnym oraz artykuły spożywcze przeznaczone do przetworzenia na posiłki w ramach żywienia przyzakładowego. Towarami są także wyroby własnej lub obcej produkcji przekazane do sklepów fabrycznych. Klasyczne towary występują w jednostkach handlowych.

Podobne prace

Do góry