Ocena brak

PRZEDSTAW PODZIAŁ NA PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE Z DZIAŁANIA I Z ZANIECHANIA

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Działanie jest to podjęcie czynności ukierunkowanych na określony cel, zaniechaniem jest zdeterminowane wolą powstrzymanie się przez podmiot od obiektywnie możliwego w danym czasie i miejscu działania wymaganego przez prawo.

Przestępstwa popełnione przez działanie to np. sfałszowanie dokumentu, zabór cudzej rzeczy, a popełnione w formie zaniechania to np. nieudzielanie pomocy, uchylanie się od alimentów (sprawca powstrzymuje się od spełnienia ciążącego na nim obowiązku).

Zaniechanie występuje w dwu różnych kontekstach: jako niedopełnienie obowiązku (właściwe przestępstwo z zaniechania)bądź jako zachowanie pozostające w związku z określonym w ustawie skutkiem (niewłaściwe przestępstwo z zaniechania). Są też przestępstwa, które można popełnić zarówno w formie działania jak i zaniechania np. sprowadzenie niebezpieczeństwa, spowodowanie zniszczenia w świecie roślin. Odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

Podobne prace

Do góry