Ocena brak

Przedstaw podstawowe cele polityki makroekonomicznej i podstawowe instrumenty realizacji tych celów

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Podstawowymi celami polityki makroekonomicznej są:

-wartości makroekonomiczne :wysoki poziom tego co wytwarza gospodarka (PKB,PNB) oraz tempo wzrostu gospodarczego mierzone stopą wzrostu PKB lub PNB. Stopa wzrostu (r) to względna zmiana wartości ekonomicznych. Zatrudnienie :wysoki poziom zatrudnienia i niski pozom bezrobocia. Ceny i pieniądz: stabilne ceny i stabilny pieniądz.

Równowaga w obrotach ekonomicznych z zagranicą: zrównoważony bilans

Podstawowymi narzędziami polityki makroekonomicznej pozwalającej osiągnąć w\w cele są: polityka fiskalna-(polityka w stosunku do finansów państwa za którą jest odpowiedzialny minister Finansów).Polityka pieniężna-(polityka w stosunku do pieniądza za którą jest odpowiedzialny Prezes Banku Centralnego)

Polityka handlowa(polityka w stosunku do polityki rynku międzynarodowego.

Podobne prace

Do góry