Ocena brak

Przedstaw podobieństwa i różnice w budowie i funkcjach DNA i RNA

Autor /Eric Dodano /29.08.2011

DNA RNA

- występuje w jądrze komórkowym;

- zbudowany z dwu komplementarnych nici skręconych wokół własnej osi – tworzącej helisę;

- cukier dezoksyryboza;

- zasady azotowe AGCT;

- występuje w jednej postaci;

- trwały, jest matrycą zawierającą informacje o syntezie białek;

- pośredni udział w biosyntezie białek. - występuje w jądrze komórkowym i poza nim;

- zbudowany z jednej nici;

- cukier ryboza;

- zasady azotowe AGCU;

- występuje w trzech postaciach iRNA, tRNA, rRNA.

- Nietrwały okres półtrwania;

- Bezpośredni udział w biosyntezie białek.

Podobne prace

Do góry