Ocena brak

Przedstaw mechanizmy i cele rozwoju osób w interpretacji teorii organizmicznych

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Aby zrozumieć rozwój człowieka należy zrozumieć ukierunkowanie jednostki na autonomię lub homonomię. Autonomia jest wtedy gdy człowiek jest ukierunkowany na siebie a homonomia gdy na środowisko. Gdy jedna z tych tendencji jest realizowana to mówimy o rozwoju jednostki. Tendencje te to jedna całość, odpowiadają one za rozwój osobowości. Dzięki nim następuje wyjście w świat i rozbudowa stanu wewnętrznego. Osobowość zmierza do spójności, stanu doskonałej jedności.

Człowiek rozwija się w różnych wymiarach. W biosferze istnieją trzy wymiary:

  1. Wertykalny – w tym wymiarze rozwój rozciąga się od zachowania zew. do centralnego jądra biosfery. Wydarzenia, które leżą blisko powierzchni są behawioralnymi przejawami głębszych procesów. Zachowanie zew. zmienia się łatwiej niż głębsze procesy. Cel zachowania zew. – stworzenie takiego stanu biosfery, któremu odpowiada zaspokojenie potrzeb z jądra osobowości. W tym wymiarze człowiek kształtuje siebie.

  2. Progresywny – akty zbliżające osobę do ostatecznego celu. Rozwój – zwiększona wydajność i skuteczność człowieka. Człowiek uczy się osiągać cele szybciej i popełniać mniej błędów, jest bardziej konkretny, opanowany.

  3. Poprzeczny – koordynacja oddzielnych aktów, tworzenie większej, bardziej zintegrowanej i efektywnej jednostki zachowania.

Rozwój człowieka przebiega w określonych warunkach i w określonej strukturze. Dlatego nie można do końca przewidzieć jak człowiek będzie wykorzystywał swoją energię, jak będzie realizował swoje cele i zadania, jak będzie przeżywał swoje życie.

Podobne prace

Do góry