Ocena brak

Przedstaw koszty stałe i zmienne

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Koszt stałe ponoszone są przez przedsiębiorstwo niezależnie od wielkości produkcji (koszty ochrony majątku, konserwacji urządzeń, płace pracowników administracji, koszty użytkowania ziemi, wynajmu lokali, koszty kredytów, niektóre podatki itp.)

Koszty zmienne związane są z wykorzystaniem w procesie produkcji czynników zmiennych (płace pracowników produkcyjnych, koszty surowców, materiałów, koszty energii, wody itp.) Koszty zmienne rosną w miarę zwiększania rozmiarów produkcji, przy czym tempo wzrostu kosztów jest nierównomierne. Początkowo rośnie wolniej, następnie po przekroczeniu pewnego poziomu produkcji zaczyna wzrastać szybciej.

Do góry