Ocena brak

Przedstaw komputerowe metody diagnostyki wad postawy ciała

Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011

1. Metoda Mory należy do grupy technik fotogrametrii przestrzennej (fototopografii).

Polega ona na wykonaniu kamerą video komputerowej „fotografii”. Dzięki specjalnemu systemowi optycznem7u komputer wyznacza trójwymiarowy obraz np. pleców i dokładnie analizuje ponad 40 parametrów w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Końcowym efektem jest zbiór współrzędnych przestrzennych (trójwymiarowych) powierzchni cała badanego i mapa warstwicowa tej powierzchni. Metodę Mo0ry stosuje się także do oceny wysklepienia podłużnego stopy. Pozwala ona na określenie stanu funkcjonalnego aparatu torebkowo-więzadłowego stóp i umożliwia wychwycenie etapu rozwoju płaskostopia w którym sprawność aparatu torebkowo-więzadłowo-mięśniowego ulega upośledzeniu.

2. Metoda ISIS wywodzi się z techniki fotogrametrycznej. Pozwala ona odtwarzać kształt, położenie i pomiar obiektów przestrzennych na podstawie odpowiednich zdjęć fotograficznych. Służy przede wszystkim do diagnostyki kręgosłupa, a zwłaszcza do wykrywania skoliz. Umożliwia także ocenę krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej. W metodzie ISIS specjalny projektor emituje wiązkę światła na badany obiekt, który zostaje później namierzony z innej płaszczyzny. W wyniku tego otrzymujemy odczyt kształtu dowolnej powierzchni ciała, np. pleców.

3. Posturometr-S został zaprojektowany jako nieinwazyjny i przenośny aparat do masowych i laboratoryjnych badań parametrów postawy ciała człowieka. Jest urządzeniem pomiarowym, które pozwala na określenie położenia punktu w przestrzeni trójwymiarowej. Składa się z dwóch sprzężonych ze sobą układów:

- mechanicznego, służącego do wskazywania wodzikiem pomiarowym położenia mierzonego punktu,

- elektronicznego, obliczającego położenie wodzika w przestrzeni trójwymiarowej.

Pomiar polega na ręcznym prowadzeniu wodzika po mierzonej krzywiźnie lub wskazaniu mierzonego punktu. Pomiary są rejestrowane, analizowane komputerowo i przedstawiane w formie wydruków i rysunków. Urządzenie to umożliwia m.in. określenie typu postawy ciała; przedstawia opis sylwetki dokonany w oparciu o analizę komputerową, m.in. ustawienie barków i łopatek, asymetrię miednicy, kształt kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej.

Podobne prace

Do góry