Ocena brak

Przedstaw istotne elementy teorii podaży

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Ilości dóbr oferowanych na rynku przez producentów nazywamy podażą. Pomiędzy ilością dostarczanych na rynek produktów i usług a ich cenami istnieje następująca zależność określana jako prawo podaży:

---Wzrost ceny rynkowej produktu prowadzi do wzrostu oferowanych ilości tego produktu

---Spadek ceny produktu wywołuje zmniejszanie oferowanych ilości produktu

Do najważniejszych czynników, które mają wpływ na kształtowanie się wielkości podaży należą:

---Cena danego produktu

---Ceny czynników produkcji i technologia

---Podatki

---Przewidywania cen oraz ilość przedsiębiorstw w gałęzi

Podobne prace

Do góry