Ocena brak

Przedstaw istotę zasady terytorialności. Czy istnieją ograniczenia w stosowaniu tej zasady?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Zasada terytorialności ma największe znaczenie w razie popełnienia przestępstwa na terenie RP. Prawo karne tak określa tę zasadę: "Ustawę polską stosuje się do sprawcy, który popełnił przestępstwo na terytorium RP, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym."

Wyjątki:

  • immunitet dyplomatyczny

  • immunitet konsularny

Te immunitety wyłączają możliwość pociągnięcia danych osób do odpowiedzialności.

Terytorium RP - obszar objęty granicami państwowymi, oddzielającymi terytorium RP od terytorium innych państw i morza pełnego. Obszar ten obejmuje także wody wewnętrzne i pas morskich wód terytorialnych oraz przestrzeń powietrzną nad danym obszarem i wnętrze ziemi pod nim.

Morze terytorialne - obszar wód morskich o szerokości 12 mil morskich.

Górna granica przestrzeni powietrznej - początek przestrzeni kosmicznej nie należącej do żadnego państwa, a przestrzeń kosmiczna zaczyna się tam gdzie przebiegają najniższe orbity sztucznych satelitów Ziemi (90km.).

Statek wodny - każde urządzenie pływające, które jest używane do żeglugi śródlądowej lub morskiej.

Statek powietrzny - urządzenie zdatne do latania, które jest przeznaczone do przenoszenia osób lub ładunków w przestrzeni powietrznej.

Podobne prace

Do góry