Ocena brak

Przedstaw główne zagrożenia zdrowia związane z wadliwym stylem życia

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

1. Wadliwy styl życia

Styl życia i zachowania zdrowotne determinują w największym stopniu stan zdrowia ludności. Do zachorowań zagrażających zdrowiu należą przede wszystkim:

a) mała aktywność fizyczna ogółu ludności. Zadawalający poziom aktywności fizycznej cechuje: 70% dzieci 6-7 letnich, 20-30% młodzieży w wieku 11-15 lat i tylko 10% dorosłych. W czasie wolnym przeciętnego Polaka dominują zajęcia związane z brakiem aktywności fizycznej, głównie oglądnie telewizji (np. ok.40% młodzieży 11-15- letniej poświęca na to 4 godz. i więcej dziennie),

b) nieprawidłowości w sposobie żywienia, w tym:

- nadmiar energii pobieranej z pożywieniem; spożycia tłuszczów (zwłaszcza zwierzęcych) oraz soli kuchennej (ponad 15g przy zalecanych 5-6g dziennie),

- niedobór spożycia mleka i napojów mlecznych, warzyw i owoców, ciemnego pieczywa,

- zbyt mała liczba posiłków i ich nieregularność,

- zbyt mała liczba niemowląt karmionych wyłącznie piersią w pierwszych 6 miesiącach życia.

c) palenie tytoniu

d) nadmierne spożycie alkoholu, zwłaszcza napojów wysokoprocentowych.

e) używanie substancji psychoaktywnych (innych niż alkohol i nikotyna).

Do góry