Ocena brak

Przedstaw główne tezy szkoły pozytywnej

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Twórca tej szkoły - włoski lekarz i psychiatra LOMBROSO - doszedł do wniosku, że istnieją "przestępcy urodzeni". Teorię swoją oparł na badaniach antropometrycznych przestępców (badał głównie czaszki). Twierdził, ze człowiek zbrodniarz to jednostka, która zachowała cechy człowieka pierwotnego i posiada wrodzone cechy do popełniania przestępstw.

Szkoła ta wypowiedziała się przeciwko klasycznym zasadom odpowiedzialności opartych na winie i karze. Ich miejsce powinno zająć niebezpieczeństwo społeczne sprawcy. Przestępców należy izolować od społeczeństwa i stosować środki zabezpieczające. Teorie te wykorzystano do środków zabezpieczających dla przestępców niebezpiecznych.

Podobne prace

Do góry