Ocena brak

Przedstaw główne OBSZARY LEŚNE świata oraz przyczyny zmniejszania się powierzchni leśnej na świecie

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Lasy zajmują łącznie ok. 40 mln km², tj. ok. 30% zamieszkanych lądów. Stanowią największą naturalną formację roślinną. Największe obszary leśne występują w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego (TAJGA), na półkuli północnej oraz w strefie klimatu równikowego (lasy równikowe).

TAJGA – zajmuje łącznie powierzchnię ok. 12 mln km². Jej skład gatunkowy jest mało urozmaicony, gdyż tworzą go głównie drzewa iglaste (świerki, jodły, sosny, modrzewie). Pozyskiwane drewno jest miękkie i stanowi surowiec do wyrobu tarcicy (desek), mebli, celulozy i papieru. Jest także stosowane w budownictwie i komunikacji.

Lasy w strefie równikowej – zajmują łącznie ok. 14 mln km². Ich skład gatunkowy jest bardzo bogaty, gdyż na jednym hektarze lasu może występować nawet ponad 300 różnych gatunków drzew. Bardzo to utrudnia racjonalne pozyskiwanie drewna, a wyrąb mechaniczny wymaga wycinania całych połaci lasu, z których chce się pozyskać tylko niektóre gatunki drzew. Szczególnie ważnym surowcem w tej dziedzinie jest pozyskiwanie tzw. drewna szlachetnego, z którego wyrabia się meble artystyczne, instrumenty muzyczne i galanterię drzewną.

Oprócz TAJGI i lasów równikowych mniejsze kompleksy leśne to:

- strefa lasów mieszanych i liściastych na południe od tajgi;

- w klimacie podzwrotnikowym (śródziemnomorskim) – jako wiecznie zielone lasy liściaste;

- w klimacie podrównikowym – jako lasy monsunowe lub rzadkie lasy świetliste i galeriowe w odrębie sawanny.

OD chwili pojawienia się rolnictwa obszary lasów na świecie i ich naturalne rozprzestrzenianie się ulega stałemu zmniejszaniu. Czynnikowi wyniszczenia lasów towarzyszy m.ini.:

- cywilizacja przemysłowa (drewno – jest nadal surowcem energetycznym);

- gwałtowny wzrost liczby ludności;

- rozwój rolnictwa (wycinanie lasów i tworzenie pastwisk i pól uprawnych);

- wzrost erozji gleb;

- szkodliwość przemysłu i zanieczyszczeń.

Lasy w Polsce – zajmują ok. 88 tyś. km², co daje ok. 28,1% powierzchni kraju. Podobnie jak w innych obszarach świata zachowały się one na terenach najmniej atrakcyjnych dla osadnictwa i innych form użytkowania terenu.

Większość lasów w Polsce występuje na słabych glebach piaszczystych i zabagnionych. Największy odsetek lasów występuje na Ziemi Lubuskiej i Pojezierzu Pomorskim i Mazurach. Dominującymi gatunkami w naszych lasach są drzewa szpilkowe – 81%, głównie sosna pospolita – 71%. Stan naszych lasów jest słaby, gdyż w warunkach ciągłego braku środków na te cele dokonano zaniedbań w ich ochronie i mimo obecnego wzrostu powierzchni leśnej wciąż ulega ona zmniejszaniu na 1 mieszkańca (obecnie wynosi ok. 0,23 ha (hektara)). Niekorzystną cechą naszych lasów jest dominacja drzew iglastych, gdyż są one bardziej narażone na różne inwazje szkodników, pożary i zanieczyszczenia.

Podobne prace

Do góry