Ocena brak

Przedstaw funkcje banku centralnego

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Państwo często usiłuje wpływać na przebieg cyklu koniunkturalnego, np. może obniżyć podatki podczas recesji, mając nadzieję ze konsumenci zwiększą wydatki i w ten sposób doprowadzą do wzrostu PKB. Bank centralny (w WLK. Brytanii- Bank Anglii), który kontroluje stopy procentowe może je obniżyć aby pomóc gospodarce wydostać się z recesji.

Kiedy stopa inflacji jest wysoka bank centralny może podnieść stopę procentową w celu ograniczenia inflacji. Są to środki polityki makroekonomicznej za pomocą których państwo próbuje stabilizować gospodarkę tj. utrzymać ją w stanie zbliżonym do pełnego zatrudnienia i jednocześnie przy niskiej inflacji.

Podobne prace

Do góry