Ocena brak

Przedstaw decyzje ekonomiczne producenta w warunkach monopolu

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Monopol to rynek, na którym występuje jedno przedsiębiorstwo mające wyłączność produkcji i zbytu jakiegoś towaru, jest dawcą ceny. Warunkiem maksymalizacji zysku monopolu jest wytwarzanie takiej wielkości produkcji, dla której różnica między przychodem całkowitym, a kosztem całkowitym jest największa. Poszukuje takiej wielkości produkcji lub ceny sprzedaży, które przy danych kosztach maksymalizują jego zysk. Producent może stosować dyskryminację cenową, czyli stosować różne ceny na ten sam produkt na różnych rynkach. Ustalając wielkość podaży, maksymalizujący zysk monopolista kieruje się następującą regułą: wybiera taką wielkość produkcji, przy której koszt marginalny równa się utargowi marginalnemu. Następnie musi sprawdzić czy cena pokrywa koszt przeciętny w długim okresie czasu. Stosunek ceny i utargu marginalnego zależy od położenia krzywej popytu. Krzywa popytu monopolu jest taka sama jak krzywa popytu rynkowego.

Przychód marginalny monopolu spada wraz ze wzrostem wielkości produkcji. Monopol osiąga równowagę w punkcie optymalnej kombinacji ceny i wielkości produkcji. W tym punkcie zysk monopolu w krótkim okresie czasu jest maksymalny. Monopolista nie boi się konkurencji, ponieważ chronią go bariery wejścia. Producent w warunkach monopolu kontroluje w pełni sytuację rynkową, ma możliwość ustalania rozmiarów podaży i cen. Cena nie jest dla niego parametrem branym z rynku, to on jest dawcą ceny. Musi w swojej polityce cen uwzględniać uwarunkowania popytowe i podażowe.

Monopol opiera się na czterech założeniach:

---Produkty jednorodne lub zróżnicowane

---Brak możliwości wejścia do działalności opanowanej przez monopol

---Jeden sprzedający, wielu kupujących

---Założenie doskonałej informacji o rynku

Monopol charakteryzuje się tym, że jeden producent stoi naprzeciw wielu klientom. Oferent dysponuje zatem władzą na rynku i często może dokładnie obliczyć i sterować reakcjami klientów. Monopolista uprawia kalkulację maksymalistyczną, a w reakcji na to klienci dopasowują ilości kupowanych towarów do ustalonej przez niego ceny.

Podobne prace

Do góry