Ocena brak

Przedstaw decyzje ekonomiczne producenta w warunkach doskonałej konkurencji

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Konkurencja doskonała jest to rynek, na którym działa wielu producentów i konsumentów. Nie ma barier wejścia, a produkt jest jednorodny. Na takim rynku nabywcy i sprzedawcy nie mają wpływu na cenę.

Linia popytu D jest pozioma. Jeżeli przedsiębiorstwo będzie sprzedawać po cenie ustalonej na rynku to może sprzedać każdą ilość. Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje powyżej ceny rynkowej, to nie sprzeda nic. Sprzedaż poniżej ceny rynkowej nie ma sensu. Szczególną cechą konkurencji doskonałej jest stosunek pomiędzy utargiem krańcowym, a ceną. Utarg krańcowy jest równy uzyskanej cenie. Przedsiębiorstwo działające na rynku doskonale konkurencyjnym dąży do maksymalizacji rynku. W długim okresie czasu przedsiębiorstwo wycofa się z gałęzi, wówczas, gdy cena nie może pokryć kosztów przeciętnych.

Model konkurencji doskonałej opiera się na następujących założeniach:

---Założenie jedności produktu

---Założenie pełnej mobilności czynników produkcji

---Duża liczba sprzedających i kupujących

---Założenie doskonałej informacji o rynku

W krótkim czasie rozmiary przedsiębiorstw w gałęzi są stałe. Produkcja zmienia się wraz ze zmianami wykorzystania czynników zmiennych. W długim okresie czasu zmieniają się rozmiary przedsiębiorstw w gałęzi.

Podobne prace

Do góry