Ocena brak

Przedstaw czynniki warunkujące nierównomierne ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI na świecie i w Polsce

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Są dwa CZYNNIKI od, których zależy rozmieszczenie ludności na świecie. Są to:

a) warunki naturalne;

b) czynniki społeczno-ekonomiczne.

ad. a) Najbardziej atrakcyjnymi warunkami naturalnymi do osiedlenia człowieka są tereny o:

- dobrym nasłonecznieniu;

- umiarkowanym cieple;

- odpowiedniej ilości wody;

- małej wysokości nad poziomem m7orza;

- małym nachyleniu;

- klimacie podzwrotnikowym i umiarkowanym oceanicznym;

- odpowiedniej ilości wody pitnej (słodkiej).

75% ludności świata zamieszkuje tereny w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych. 15% terenu świata nie nadaje się do zamieszkania z powodu braku ilości dostatecznej wody słodkiej.

ad. b) Czynnikami społeczno-ekonomicznymi mającymi wpływ na rozmieszczenie ludności są:

- występowanie żyznych gleb (uprawianie rolnictwa i hodowla zwierząt);

- możliwość rozwoju przemysłu na danym terenie (surowce mineralne).

Ludzie zamieszkują najczęściej tereny, na których przemysł jest rozwinięty. Powstają w ten sposób wielkie metropolie, co powoduje do przeludnienie miast. Największa gęstość zaludnienia występuje najczęściej na wybrzeżach morskich i wielkich węzłach transportu. Dlatego można powiedzieć, że najbardziej ludne miasta o sprzyjających im warunkach społeczno-ekonomicznych, oraz naturalnych, są najbogatsze i najbardziej rozwinięte. Przykładem tego jest USA, Kanada, Japonia, itp.

Podobne prace

Do góry