Ocena brak

Przedstaw czynniki kształtujące wysokość rynkowej stopy procentowej

Autor /Sambor Dodano /15.02.2012

 

Wysokość stopy procentowej zależy od :  

1. relacji pomiędzy popytem i podażą kapitału pożyczkowego ;

2. stopnia ryzyka, jaki ponosi pożyczający kapitał ;

3. oczekiwanej stopy inflacji ;

4. technicznych warunków udzielania kredytów i przyznawania lokat (wysokość pożyczek, forma lokat, termin lokat czy termin spłaty pożyczek ) ;

5. stanu koniunktury gospodarczej.

Podobne prace

Do góry