Ocena brak

Przedstaw cechy modelu konkurencji doskonałej, niedoskonałej i monopolu

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

a) konkurencja doskonała:

- duża liczba producentów, każdy ma niewielki udział w ogólnej masie transakcji na rynku,

- pojedynczy producent nie ma wpływu na cenę (liczy na sprzedaż każdej wyprodukowanej ilości),

- cena to regulator opłacalności produkcji, weryfikat jej poziomu,

- giętkość cen,

- nieograniczona przenośność zasobów,

- cenowa elastyczność popytu = ,

- wysoki stopień homogeniczności (jednorodności) towarów,

- pełna przejrzystość rynku (kompletność informacji),

- całkowita dostępność rynków (można wchodzić na rynek bez ograniczeń),

- zupełne nasycenie rynku (brak trudności wymiany pieniądza na towar).

b) konkurencja niedoskonała:

- wielu producentów, każdy ma istotny udział w podaży,

- zmiana ceny – przez zmianę wielkości podaży,

- elastyczność cenowa popytu duża,

- walka konkurencyjna – ceny, marki, reklama,

- ograniczona podzielność i przestawialność,

- niepełna przejrzystość,

- nie zawsze racjonalne zachowania podmiotów.

c) konkurencja monopolistyczna:

- wyłączność pozycji producenta na rynku (zasadniczy jego wpływ na wartość produkcji i zbytu),

- narzucanie cen, korzystnych warunków transakcji.

Podobne prace

Do góry