Ocena brak

Przedstaw angielski system dwupartyjny i określ znaczenie Habeas Korpus Act

Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012

 

Angielski system dwupartyjny złożony był ze stronnictw torysów i wigów. Torysami zwano zwolenników dworu, Kościoła i prądów konserwatywnych, mianem Wigów natomiast określano obrońców tolerancji dla sekt protestanckich, będących jednocześnie zwolennikami przewagi parlamentu nad królem. Wielkim osiągnięciem Wigów stała się podpisana przez Karola II w roku 1679 ustawa zwana Habeas Korpus Act.

Gwarantowano w niej nietykalność osobistą obywateli, którzy mogli być pozbawieni wolności tylko na postawie prawomocnej i pisemnej decyzji sądu. Zarzuty wobec zatrzymanego miały być sprecyzowane w ciągu doby, a po przedstawieniu oskarżenia należało go osądzić w ciągu 20dni.

Akt ten poprzez zasadnicze ukrócenie samowoli organów państwowych położył podwaliny pod nowoczesne wolności obywatelskie i zasady praworządności.

Podobne prace

Do góry